برای طراحی و تدوین یک سیستم کنترل دسترسی پاسخ به هشت پرسش اساسی حایز اهمیت است. این راهنما با بررسی همه جانبهی موارد مختلف، به شما در درک بهتر مشکلاتی که در جریان تدوین یک سیستم کنترل دسترسی بی‌نقص به آن برمی خورید کمک می کند.
هشت پرسش اساسی عبارت‌اند از:

آیا فواید این سیستم ارزش هزینه های احتمالی را دارند؟
امنیت چه چیزی را تامین می کنیم؟
نحوه ی دسترسی و تعداد افراد مجاز به استفاده چگونه باید باشد؟
از چه نوع دستگاه کارت‌خوانی باید استفاده کنیم؟
قفل مورد استفاده باید از چه نوعی باشد؟
در کنار درب های ورودی علاوه بر قفل و دستگاه ریدر به چه مواردی نیاز داریم؟
چگونه دستگاه ریدر را در شبکه تعریف کنیم؟
سیستم مدیریت دسترسی مورد استفاده باید از چه نوعی باشد؟
این راهنما بیشتر بر انتخاب و طراحی سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی (استفاده از کارت شناسایی الکترونیکی و سیستم های تشخیص اثر انگشت) تأکید دارد تا سیستم های امنیتی بر پایه ی قفل و کلید.

ادامه مطلب را مطالعه کنید